主页 » 程式 » Master’s in Hospital它y, Entrepr恩eurship and Innovation

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ยกระดับความเชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้ประกอบการของคุณ

หลักสูตรระดับปริญญาโทนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการในปัจจุบัน และเจ้าของธุรกิจครอบครัว และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกอบการ กลยุทธ์และแนวคิด ซึ่งครอบคลุมรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเกี่ยวข้อง

หากคุณไม่มีพื้นฐานด้านทักษะการบริหารจัดการโรงแรมมาก่อน คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการเป็นเวลาสี่สัปดาห์** ที่วิทยาเขต Glion ในสวิตเซอร์แลนด์

**หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการใช้เวลาเรียนสี่สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนได้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะเปิดสอนก่อนเริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาโทและประกอบด้วยวิชาว่าด้วยศาสตร์ด้านการปฏิบัติในครัว ภัตตาคาร ขนมอบ ศาสตร์ด้านไวน์ เศรษฐศาสตร์การโรงแรม และการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครครั้งต่อไป:กันยายน2019
ข้อกำหนดการรับสมัคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม»

คุณจะได้รับอะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

การฝึกอบรมด้านการบริการโรงแรมระดับห้าดาว

เรียนรู้มาตรฐานการบริการระดับมืออาชีพและวิธีควบคุมการปฏิบัติงานผ่านหลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการระยะเวลาสี่สัปดาห์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้อย่างจำกัด หลักสูตรตัวเลือกเสริมนี้ครอบคลุมการให้บริการทั้งในภัตตาคารหรูและศิลปะด้านอาหาร การดูแลความสะอาด ลูกค้าสัมพันธ์ และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อไป

แนวคิดแบบผู้ประกอบการ

หลักสูตรระดับปริญญาโทนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจของคุณ พร้อมมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับสายงานด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ในระหว่างศึกษา คุณจะได้ทดลองออกแบบและสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ๆ สำหรับโรงแรมในอนาคตและคิดค้นนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม
การเรียนรู้ที่ลึกล้ำ

มาเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนใครพร้อมเนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้มข้น, งาน Innovative Fair, โครงงานต่างๆ ที่ท้าทาย และโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และกูรูในวงการนี้ นี่เป็นหลักสูตรที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะทำให้กับอนาคตในธุรกิจการบริการของคุณนั้นก้าวไปไกลยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ในชีวิตจริง

เริ่มต้นโครงการของคุณเองในระหว่างกำลังศึกษา และเพิ่มพูนทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อทำให้แนวคิดเชิงธุรกิจของคุณกลายเป็นความจริง สัมผัสประสบการณ์จริงในสายงานนี้ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง พบกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่จะคอยช่วยชี้แนะ และได้พูดคุยกับผู้ประกอบการชื่อดังในระหว่างทัศนศึกษาที่เบอร์ลินและนาปาวัลเลย์ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่รอบด้านและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทชื่อดังและผู้นำของวงการ
การบริหารโครงการ

เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม คุณจะต้องผ่านโครงงาน顶峰 ซึ่งจะช่วยยกระดับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การวิจัย และการเขียนของคุณ ​และยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณสร้างความมั่นใจและความสามารถในการสร้างผลงานคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานในอนาคตต่อไป

ข้อมูลควรทราบ: ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

2ภาคการศึกษา
1ภาคการฝึกงาน
เปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน
188比分直播校园 - 瑞士

หลักสูตรปริญญาโทนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

หากคุณเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต้องการเปลี่ยนสายงานโดยที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ทำงานที่จำกัดหรือไม่มีเลย โปรแกรมนี้อาจเหมาะกับคุณ ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคุณ หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าด้านการบริการหรือธุรกิจ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่1

หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริการ (หลักสูตรตัวเลือกเสริมก่อนเปิดเรียน)

บูทแคมป์ออนไลน์

การดำเนินงานธุรกิจบริการ การพลิกผันทางธุรกิจ และการบริหารทักษะความสามารถ
∙หลักการพื้นฐานและความซับซ้อนของอุตสาหกรรม
∙ แนวโน้ม โมเดลแบบพลิกผัน และแนวคิดแบบผู้ประกอบการ
∙การดำเนินงานธุรกิจบริการ
∙ การบริหารด้านอาหารและเครื่องดื่มและการส่งมอบคุณค่า
∙ ความเป็นผู้นำ การสร้างทีม และการบริหารจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม

นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ: จากแนวคิดสู่โมเดลทางธุรกิจ
∙ การโรงแรม ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม
∙ กระบวนการคิดในการออกแบบและการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ
∙การเลือกโมเดลทางธุรกิจ
∙การบริหารจัดการพันธมิตรและระบบนิเวศ
∙ ธรรมาภิบาลเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การปฏิบัติตามข้อบังคับ
∙การปกป้องแบรนด์และธุรกิจของคุณ

ทัศนศึกษาที่เบอร์ลิน

ภาคการศึกษาที่2

การขยายธุรกิจของคุณ: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และกลยุทธ์แบบ Go-to-market
∙การตลาดและ大数据ในธุรกิจบริการ
∙การขายและการต่อรองสัญญา
∙ การบริหารจัดการรายได้และกลยุทธ์การแจกจ่ายทางดิจิทัล
∙ เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการ Big Data
∙การตลาดดิจิทัลและ增长黑客攻击

วัฏจักรทางการเงินและการหาเงินสนับสนุน
∙กลยุทธ์การหาเงินทุนและเงินสนับสนุน
∙การควบรวมกิจการและปรับโครงสร้าง
∙ธุรกิจครอบครัวและ
∙ธุรกิจขนาดเล็ก
∙ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

งาน创新博览会

ทัศนศึกษาที่ซิลิคอนวัลเลย์และนาปาวัลเลย์

ภาคการศึกษาที่3

  • การฝึกงาน6เดือน
  • โครงงาน顶峰

“สร้างสรรค์อนาคตของธุรกิจบริการ”

“มาค้นพบว่าคุณจะสร้างสรรค์อนาคตของธุรกิจบริการผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ประสบการณ์ที่มีความหมาย การออกแบบโรงแรม และเศรษฐกิจแบบแบ่งปันได้อย่างไร ออกแบบและสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ๆ สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน และบริษัทล่องเรือสำราญในยุคอนาคต ในท้ายที่สุด คุณจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยให้คุณทำให้แนวคิดทางธุรกิจกลายเป็นความจริง หรือมีบทบาทสำคัญในแผนกพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจขององค์กร”

มารี - ฟรองซ์เดอร์เดเรียน
วิทยากรอาวุโสและผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริการ ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

ก้าวสู่ขั้นต่อไป

หากคุณมีคำถาม โปรดกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ และแจ้งรายละเอียดของคำถาม และทีมงานของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้